Kontrola spalin kominowych

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

20/01/2017

W związku z problemem zanieczyszczenia powietrza w wyniku tzw. niskiej emisji, pochodzącej przede wszystkim z indywidualnych źródeł ogrzewania, Prezydent Miasta Otwocka rozważa zakup specjalistycznych urządzeń służących do pobierania próbek spalin z kominów odprowadzających dym z pieców ogrzewających budynki na terenie Otwocka.

Urządzenia takie pozwalają na ustalenie, czy w danej instalacji dochodzi do wykorzystywania w celach opałowych materiałów niedozwolonych, przede wszystkim różnego rodzaju odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów drewna pokrytego farbami, lakierami, powłokami ochronnymi, sklejek i płyt wiórowych zawierających kleje itp.

W takie urządzenia byłby wyposażony Ekopatrol.

Zanieczyszczenia pochodzące ze spalania odpadów oraz złej jakości paliw stałych są niebezpieczne dla zdrowia, a w przypadku osób szczególnie wrażliwych, chorych – nawet dla życia. Niestety dotychczas nie ustalono norm jakościowych dla węgla przeznaczonego do wykorzystania w indywidualnych piecach, w związku z tym nie jest możliwe karanie kogokolwiek za spalanie węgla złej jakości – w tych przypadkach informujemy jednak właścicieli nieruchomości, że spalanie słabego jakościowo węgla, a także drewna, przyczynia się do wzrostu zapylenia powietrza, co jest szkodliwe również dla samego zainteresowanego i jego najbliższych.

Natomiast spalanie w domowych piecach i kominkach jakichkolwiek odpadów jest zabronione przepisami ustawy o odpadach i podlega karom – od mandatu na kwotę do 500 zł po grzywnę w wysokości nawet do 5 000 zł.