Kontrola ogrodzenia budowy w centrum miasta

Autor: Administrator serwisu

21/11/2016

Zdjęcie osuwiska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 21 listopada 2016 r., w obecności wiceprezydenta miasta Piotra Stefańskiego i przewodniczącego rady miasta Jarosława Margielskiego, przeprowadził kontrolę ogrodzenia na terenie na którym miała powstać Galeria Centrum. Ogrodzenie działki należącej do firmy prowadzącej inwestycję, w wyniku osunięcia się ziemi, zostało uszkodzone i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów.

W wyniku kontroli inwestor został zobowiązany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do natychmiastowego zabezpieczenia terenu budowy. W przypadku niewywiązania się z nałożonej decyzji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na koszt inwestora wykona zabezpieczenie zastępcze.

W dniu 21 listopada OPWiK na zlecenie Urzędu Miasta Otwocka wykonało zabezpieczenie części osuwiska stwarzającego największe zagrożenie oraz studzienek kanalizacyjnych.