Kontakt

Urząd Miasta Otwocka

ul. Armii Krajowej 5; 05-400 Otwock
22 779-20-01; fax. 22 779-42-25
e-mail: umotwock@otwock.pl
NIP 532-18-75-779, REGON 000592851

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku

Wydział Budżetu informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych Urzędu Miasta.
Od 1.01.2013r. bankiem obsługującym Urząd będzie Bank Spółdzielczy w Otwocku, a nowe rachunki bankowe mają następujące numery:

  1. Rachunek podstawowy 25 8001 0005 2001 0007 9875 0001
  2. Rachunek sum depozytowych 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018
  3. Rachunek do wpłat opłaty skarbowej 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013
  4. Rachunek do wpłat należności za zajęcie pasa drogowego 19 8001 0005 2001 0007 9875 0012
  5. Rachunek do wpłat należności podatkowych 46 8001 0005 2001 0007 9875 0011
  6. Rachunek do wpłat dzierżaw i wieczystego użytkowania 03 8001 0005 2001 0007 9875 0009
  7. Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 35 8001 0005 2001 0007 9875 0015
  8. Rachunek do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 94 8001 0005 2001 0007 9875 0020

 Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać w okienku bankowym znajdującym się w budynku B, I piętro, pokój nr 23.

Biuro Obsługi Mieszkańców nie pobiera opłat.