Konsultacje społeczne

Autor: Administrator serwisu

11/07/2016

Grafika

Prezydent Miasta Otwocka zaprasza zainteresowanych mieszkańców do zapoznania się z założeniami projektowymi niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

  • ul. Grzybowa
  • ul. Różana
  • ul. Mała
  • ul. Zielnej
  • ul. Pogodna (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)
  • ul. Pogodna od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej
  • ul. Otwocka
  • ul. Olszowa na odc. od ul. Batorego do ul. Przewoskiej
  • ul. Przewoska na odc. od ronda do ul. Batorego

Jednocześnie informujemy, że koncepcje są do wglądu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 budynek „B” pok. 37.

Zapraszamy w dniach od 11 do 15 lipca 2016 r., w godzinach od 9 00 -15 00 ., tel. 022 779 20 01 wew.239 sprawy prowadzą: Beata Szalewska, Krzysztof Cyra, Marta Mordecka.