Koncepcje rewitalizacji Skweru 7 Pułku Ułanów

Prezydent Miasta Otwocka zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Otwocka o wyrażenie opinii ws. koncepcji zagospodarowania Skweru 7 Pułku Ułanów. 
Poniżej przedstawiamy prace studentów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.
Prosimy o oddawanie swoich głosów w ankiecie oraz zgłaszanie ewentualnych uwag.
Głosować w ankiecie można do dnia 21.02.2019 do godz. 8:00.
 
 ODDAJ SWÓJ GŁOS
 
Uwagi dotyczące koncepcji można zgłaszać na email: umotwock@otwock.pl z dopiskiem "Uwagi ws. koncepcji zagospodarowania Skweru 7 Pułku Ułanów".

Artykuły