Koncepcja nr 4

Autor: Administrator serwisu

12/02/2019

KROK W PRZ?SZŁOŚĆ – Koncepcja zagospodarowania skweru im. 7 Pułku Ułanów w Otwocku – nr 209618.

Ogólna, studialna koncepcja zagospodarowania obszaru centralnego położonego przy skwerze im. 7 Pułku Ułanów w Otwocku

Koncepcję zagospodarowania skweru im. 7 Pułku Ułanów w Otwocku zaprojektowano w oparciu o niniejsze założenia:

Przewiduje się realizację galerii handlowej z podziemnym parkingiem u zbiegu ulic Stanisława Staszica, Powstańców Warszawy, Michała Elwira Andriollego. W projekcie jednokondygnacyjnego obiektu kubaturowego zakłada się dostosowanie budynku oraz otoczenia do zaproponowanych osi kompozycyjnych, wyznaczonych przez rzeźbę Jezusa Chrystusa i zbiornik wodny oraz projektowany pawilon kulturalno-rehabilitacyjny. Do budowy obiektu przewiduje się wykorzystanie nowoczesnych materiałów: szkło, drewno, beton. Jednocześnie, projekt architektoniczny zabudowy powinien uwzględniać tradycyjne elementy stylistyki „świdermajer”.

Na terenie przylegającym do projektowanej galerii handlowej, w sąsiedztwie budynku mieszkalnego w kształcie lokomotywy, przewiduje się aranżację zieleńca z nawiązaniem do historycznego zagospodarowania tego obszaru. Planuje się przywrócenie fontanny oraz charakteru miejsca – terenu wypoczynkowego.

W sąsiedztwie dworca kolejowego, zakłada się realizację dworca PKS z wielopoziomowym parkingiem, który rozwiązałby problem niewystarczającej ilości miejsc postojowych dla samochodów w centrum miasta.

W miejsce istniejącego bazarku proponuje się rynek miejski z wielkopowierzchniowym placem do organizowania wydarzeń miejskich, jarmarków etc. Planuje się wprowadzenie zieleni wysokiej w postaci nasadzeń lip drobnolistnych w nawierzchni.

Skwer im. 7 Pułku Ułanów powinien stanowić przestrzeń, która zapewniałaby codzienną, całoroczną, wypoczynkową obsługę mieszkańców miasta oraz osób przyjezdnych, korzystających z pobliskich stacji PKP i PKS.

 ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1

 

KROK W PRZ?SZŁOŚĆ – Koncepcja zagospodarowania skweru im. 7 Pułku Ułanów w Otwocku – nr 209618.

Szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna skweru im. 7 Pułku Ułanów w Otwocku

Ideą koncepcji zagospodarowania skweru im. 7 Pułku Ułanów w Otwocku jest przeprojektowanie przestrzeni tak, aby zapewniała całoroczną, codzienną obsługę użytkowników – mieszkańców miasta oraz osoby przyjezdne, korzystające z pobliskiej stacji dworca kolejowego.

Projekt zakłada budowę nowoczesnego pawilonu kulturalno-rehabilitacyjnego z niewielką kawiarnią i tężnią, z możliwością organizacji różnorodnych wydarzeń plenerowych (wystawy artystyczne, wieczory taneczne, kino plenerowe, sylwester, święta miejskie itp.). Dzięki zadaszonej, ale jednocześnie przejrzystej i lekkiej konstrukcji obiektu, możliwa jest organizacja ww. imprez niezależnie od warunków atmosferycznych.

Jednym z wiodących założeń projektu jest połączenie nowoczesności z tradycją - do budowy pawilonu zaproponowano uznane obecnie materiały: szkło, beton oraz jasne drewno, a na fragmentach elewacji zastosowano historyczny, charakterystyczny dla miasta wzór „świdermajer”. Kolejnym aspektem jest zróżnicowanie programowe obiektu – pawilon zapewnia organizację popularnych wydarzeń, zaś tężnia nawiązuje do sanatoryjnej tradycji miasta.

Koncepcja zagospodarowania skweru jest zgodna z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • na terenie opracowania przewidziano obiekt wodny w postaci liniowego, bardzo płytkiego (głębokość 1 cm) zbiornika, który wykorzystuje naturalne ukształtowanie ternu, podkreśla rzeźbę Jezusa Chrystusa i tworzy główną oś kompozycyjną. Jako dno zbiornika zaproponowano beton w ciemnym kolorze. Całość ma sprawiać wrażenie „tafli wody”, po której można chodzić (dodatkowo wprowadzono dwa przejścia z wyniesionych elementów betonowych niepokrytych wodą).
  • zaplanowano niewielki plac zabaw z modułowo ułożonych drewnianych deków o zróżnicowanej wysokości, w część których wbudowano trampoliny. Wydzielono bezpieczne wnętrze dla najmłodszych dzieci z drewnianymi zabawkami na piaskowej nawierzchni. Przewiduje się zagospodarowanie południowej elewacji budynku supermarketu jako żywa zielona ściana porośnięta mchem z wystającymi elementami do wspinania się (do bezpiecznej wysokości 1,5 m).

Jako oświetlenie zaproponowano: średniej wysokości (6 m) lampy w kolorze czarnym, z reflektorami skierowanymi we wszystkie strony świata; oświetlenie niskie w postaci wbudowanych w nawierzchnię liniowych opraw (otoczenie tężni); oświetlenie wiszące: system podwieszanych żarówek (wnętrze pawilonu) oraz niewielkie oprawy na stalowych linach zawieszone na wysokości 7 m nad placem zabaw.

Jako nawierzchnię głównych ciągów komunikacyjnych zaproponowano płyty betonowe 0,5 x 0,5 m w kolorze szarym, zaś do budowy ścieżek wspomagających oraz wnętrza pawilonu i nawierzchni parkingu, zakłada się użycie nawierzchni przepuszczalnej – utwardzonego piasku. Nieregularna ścieżka za ścianą tężni ma charakter naturalnej nawierzchni ziemnej utwardzanej.

Projekt zakłada zachowanie większości istniejącej zieleni wysokiej i uzupełnienie jej o głównie rodzimą zieleń niską (wrzos pospolity, wrzosiec krwisty, kosodrzewina, róża dzika, róża pomarszczona, borówka czarna, trzcinnik ostrokwiatowy ‘Overdam’) oraz wysoką (sosna pospolita, lipa drobnolistna).

W celu uporządkowania i uspokojenia ruchu kołowego na terenie opracowania, na ulicy M.E. Andriollego zaproponowano woonerf, wydzielono także 8 miejsc postojowych. Wzdłuż ul. Powstańców Warszawy zakłada się wprowadzenie szpalerów lip drobnolistnych z drewnianymi parkletami.

Szacunkowy koszt projektu to: 1700000 zł.

 ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2

 

 ODDAJ SWÓJ GŁOS