Koncepcja nr 3

Autor: Administrator serwisu

12/02/2019

 Koncepcja zagospodarowania skweru 7 Pułku Ułanów w Otwocku – koncepcja szczegółowa

Układ

Głównym elementem całego układu stanowi symboliczna rzeka „Świder”. Jest ona linią ciągłą biegnącą przez cały skwer. W wybranych fragmentach zmienia się w elementy programu takie jak: podest, łąwka, tężnia, fontanna na placu, fontanna przy placu zabaw dla dzieci, piaskownica, w pozostałych miejscach jej kształt jest podkreślony roślinnością wraz z kamieniami lub listwami w nawierzchni wyznaczającymi jej granicę. Program jest zlokalicowany w różnych częciach skweru oraz wzdłóż rzeki.

Ciągi komunikacyjne

W projekcie zachowano istniejące ciągi komunikacyjne oraz dodano nowe. Nawierzchnię wykonano z płyt betonowych o wymiarach 1 m na 1m. W pojedyńczych płytach zaproponowano rysunek nawierzchni nawiązujący do projektów graficznych Wacława Szpakowskiego, które mogą stanowić kod przestrzenny całego miasta, poprzez powtarzanie go w innych ważnych dla miasta miejscach.

Roślinność

Projektowana roslinność to gatunki sadzone na siedlisku lasów borowych. Nawiązaują do leśnego charakteru miasta. Są to: Calluna vulgaris (wrzos), Sedum spectabile (rozchodnik okazały) , Carex sp (Turztca), Festuca ovina (kostrzewa owcza), Festuca glauca (kostrzewa sina), Stipa tenacissima (ostnica mocna), Euonymus alatus (trzmielina oskrzyglona), Pinus mugo (kosodrzewina). Pozostawiamy istniejący drzewostan (dopuszczalne minimalne zmiany).

Mała architektura i materiały

Materiały, które zostały wykorzytsane do wykonania małej architektury nawiązują do tradycji miejsca oraz architektury świdermajer. Projekt proponuje drewniane ławki w czterech różnych odsłonach, które różnia się od siebie rzeźbą w oparciu. Każdy ze wzorów nawiązuje do innej willi w stylu świdermajer na terenie Otwocka (ławki będa opatrzone tabliczkami z informacją gdzie można znaleść daną willę). Zabawki-zwierzęta również zostały zaprojektowane jako drewniane rzeźby. Propozycja oświetlenia to gotowy pomysł -tzw. „lamy w ciąży”. Są to lapmy, które wewnątrz posiadają gniazda łęgowe, tworzą dzieki temu miejsce bytowania różnych gatunków ptaków . Śmietniki wykonane z tego samego rodzaju drewna co ławki.

Program

 Element programu

Funkcja

Użytkownik

Scena - podest

Miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań i wypoczynku

Użytkownik w każdym wieku

Elementy wystawiennicze

Ramy oraz podstawy na rzeźby, miejsce w którym można organizować wystawy

Dom kultury, szkoły, przedszkola, Urząd Miasta, uzytkownicy w każdym wieku

Plac zabaw dla starszych dzieci

Rekreacja, miejsce spotkań dla młodzieży

Dzieci i młodzież

Rzeźby zwierząt

Drewniane zabawki dla dzieci, nawiązując do gatunków zwierząt, które można spotkać w Rezerwacie Przyrody Świder, stanowiące element edukacyjny. Zlokalizowane są na dwóch placach zabaw towarzyszących „rzece”

Dzieci, rodziny z dziećmi

Tężnia

Element nawiązujący do uzdrowiskowego charakteru miasta, stanowi część „rzeki”.

Osoby starsze, dorośli, młodzież oraz dzieci

Fontanna z dyszami

Element reprezentacyjny w centralnej częsci skweru, stanowi częśc „rzeki”

Użytkownik w każdym wieku

Piaskownica

Podłużna piaskownica z drewnianymi klockami do siadania, stanowi fragment „rzeki”

Dzieci, rodziny z dziećmi

Górka

Górka do wypoczynku na trawie w upalne dni, oraz zabaw na sankach w okresie zimowym

 

Dzieci, młodzież, dorośli

 

 

Pawilon gastronomiczny

Pawilon dobudowany do istniejącego budynku. Może pełnić funkcję gastronomiczną. Przy pawilonie zaprojektowano podest, na którym można ustawiać kawiarniane stoliki. Obok pawilonu zaproponowano siedziska w formie drewnianych klocków, które można dowolnie przestawiać oraz hamaki.

Użytkownik w każdym wieku

Ławki

Fynkcja wypoczynkowa

Funkcja informacyjna – ławki posiadaja tabliczki z informacją o willach świdermajer, którymi inspirowano się w rzeźbie oparcia.

Użytkownik w każdym wieku, turyści

Koszty projektu

Koszty projektu Orientacyjny koszt realizacji (zł)

Nawierzchnia

430 000

Elementy wodne

56 000

Wyposażenie wypoczynkowe

85 000

Nasadzenia projektowane

70 000

Trawnik

60 000

Tężnia

50 000

Place zabaw z rzeźbami

40 000

Suma

790 000 

 ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1


Koncepcja zagospodarowania skweru 7 Pułku Ułanów w Otwocku – koncepcja studialna 

Park przy galerii handlowej

Koncepcja studialna kontynuuje formy wykorzytsane w skwerze im. 7 Pułku Ułanów – małą architekturę oraz roslinność. „Rzeka” ma swoją dalsza część w parku po drugiej stornie ulicy Andriollego. Ma on docelowo towarzyszyć przyszłej galerii handlowej. Jego dominującym elementem jest obecna fontanna. Nawierzchnię zaprojektowano w formie betonowych płyt z powtarzającym się rysunkiem, kontrastujacych w formie do obłej linii rzeki, która łączy się z fontanną. Ławki nawiązują do architektury świdermajer poprzez rzeźbę w oparciu. Na terenie parku pomiędzy zielenią zaprojektowano rekreacyjne place do zabaw i gier.

Komunikacja i mała architektura

Poponowana nawierzchnia wykorzystana w skwerze ma swoją kontynuację w ciągach komunikacyjnych poza skwerem. Pojedyńcze płyty z rysunkiem grafik Wacława Szpakowskiego powielają się w ciagach pieszych. Ławki w otoczeniu krzewów trzmieliny, kosodrzewiny oraz ozdobnych traw są ustawione wdłóż ulicy Powstańców Warszawy.

Roslinność

Projekt proponuje wykorzystanie gatunków charakterystycznych dla lasów o siedlisku borowym: kosodrzewina, wrzosy, trzmielina oraz wysokie trawy ozdobne takie jak miskanty. Zaprojektowano również alejowe nasadzenia z rodzimych gatunków drzew.

Kod przestrzenny miasta

Kod przestrzenny miasta stanowią drewniane ławki odsyłające nas do wartościowych dla miasta willi świdermajer. Turysta, lub osoba nie będaca wcześniej w Otwocku ma możliwość zapoznania się z lokalnym folklorem w miniaturowej jego wersji. Dzięki umieszczonej informacji gdzie można znaleść wille, którymi się inspirowano, na boku każdej z ławki, turysta czy mieszkaniec może je zobaczyc na własne oczy. Betonowa nawierzchnia jest uzupełniona o płyty ze wzorem grafik Wacława Szpakowskiego, znanego lakalnie artysty-grafika. Koncepcja proponuje powtarzanie tych elementów w różnych częściach miasta.

Estetyka miasta

Koncepcja proponuje utworzenie wytycznych projektowych dotyczących budynków znajdujących się w centrum miasta i nie tylko. Zaleca się oczyszczenie fasad z wszystkich reklam oraz ujednolicenie kolorów elewacji zabudowań (skale beży i jasnych szarości, pozostawienie drewana). Dzięki temu zostanie zachowana harmonia, estetyka i charakter miejsca. Zaleca się wprowadzanie elementów takich jak śmietniki czy mała architektura wykonanych z drewna.

 ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2

 

 ODDAJ SWÓJ GŁOS