Komsja Kultury Sportu I Turystyki

Autor: Administrator serwisu

27/03/2017 13:00

 posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 30 marca 2017 roku o godzinie 13:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
            a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
            b) Przyjęcie porządku obrad.

2.   Rozpatrzenie pisma skierowanego przez UKS Karate Shinkyokushin w Otwocku z

      dn.7.03.2017r.

3.   Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego dn.28.02.2017r. Dotyczącego pomocy

      rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej rozbudowie i modernizacji terenu Ośrodka

      Wychowawczego Świder im. Kazimierza Lisieckiego „DZIADKA”.

4.   Rozpatrzenie pism skierowanych przez Pana Dariusza Kosyłę Radnego Miasta Otwocka:

      - Zagospodarownie skweru bł. ks. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ „Solidarność”

      - Zakup Krzyża dla Figury Jezusa Chrystusa przy ul.Orlej

      - Zagospodarownie skweru MJR. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”

      - Zagospodarownie skweru Danuty Siedzikówny ps. „Inka”

5.   Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie wniosku złożonego w dn.08.02.2017r. przez Radnego

      Pana Marka Leśkiewicza.

6.   Sprawy różne i wolne wnioski.
7.   Zakończenie obrad.