Komisjia Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

25/03/2019

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego zaplanowane na dzień 01 kwietnia br.
nie odbędzie się z przyczyn organizacyjnych.
Za powyższą zmianę przepraszamy.