Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

14/03/2016 16:30

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zapoznanie się z projektem rewitalizacji parku miejskiego.

3. Spotkanie z p. Barbarą Jezierską, mazowieckim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie obrad.