Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

18/11/2016 16:15

Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się we wtorek (22.11.2016 r.) o godz. 1615 w budynku C pok. 5A .

 

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. 2.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwał:

a)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Otwocka na okres do 3 lat;

b)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony;

c)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku;

d)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku;

e)      w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021.

3. Sprawy różne, wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.