Komisje połączone Oświaty i Wychowania oraz Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady

11/07/2017 16:00

kontynuacja wspólnego posiedzenia (posiedzenie odbyło się w czwartek 29 czerwca 2017 roku o godz. 14:00) Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w środę 12 lipca 2017  roku o godz. 16:00. Początek spotkania odbędzie się w Urzędzie Miasta budynku C w sali 5a, następnie Komisja będzie miała charakter wyjazdowy.

 Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wyjazd do Gimnazjum Nr 3 w związku inwestycjami w placówce oświatowej.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.