Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

15/11/2021 16:00

Zamknięte posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 16.00.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie interesantów.
  4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.