Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

10/01/2023 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 17 stycznia 2023 roku (wtorek) o godzinie 16:00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcia interesantów.
  4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.