Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

13/01/2022 16:00

Zamknięte Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. (wtorek) o godzinie 16.00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.