Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

21/09/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 16.00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej na terenie Miasta Otwocka w 2021 roku.
  4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (część komisji zamknięta).
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.