Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

14/09/2020

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy
ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z informacjami od przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pana Piotra Kudlickiego oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Otwocku dotyczącymi ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka.
  4. Omówienie spraw lokalowo-mieszkaniowych mieszkańców Otwocka (zamknięte posiedzenie).
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.