Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

16/03/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  5. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (część komisji zamknięta).
  6. Część wyjazdowa dotycząca prezentacji systemu aktywnych przejść dla pieszych. (prezentacja odbędzie się na terenie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kraszewskiego 1 w Otwocku).
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.