Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

18/01/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych (przyjęcia interesantów) odbędzie się 18 stycznia o godz. 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.