Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

13/01/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (część komisji zamknięta).
4.      Sprawy różne, wolne wnioski.
5.      Zakończenie obrad.