Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

02/12/2020 15:30

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 04 grudnia 2020 r. (piątek) o godzinie 15:30.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (część komisji zamknięta).
4.      Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 rok przedłożonego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Otwocka nr 324/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku.
5.      Sprawy różne, wolne wnioski.
6.      Zakończenie obrad.