Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

22/10/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 29 października
2020 r. (czwartek) o godzinie 16:00
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki
i Sportu przy ul. Armii Krajowej 4.

 Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Przyjęcia zapisanych interesantów w sprawach lokalowych.
4.      Omówienie sprawy dotyczącej bezpłatnych szczepień dla seniorów na terenie miasta Otwocka.
5.      Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
6.      Sprawy różne, wolne wnioski.
7.      Zakończenie obrad.