Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

19/10/2020 17:00

Posiedzenie komisji w dniu 20 października zostało odwołane.

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu przy ul. Armii Krajowej 4.

 Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Przyjęcia zapisanych interesantów w sprawach lokalowych.

4.      Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.

5.      Sprawy różne, wolne wnioski.
6.      Zakończenie obrad.