Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

06/10/2020


 Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 8 października (czwartek) o godz. 16.00 w Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.