Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Renata Trzpil Biuro Rady Miasta

12/08/2020

Posiedzenie - zamknięte Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 09:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie spraw lokalowo-mieszkaniowych mieszkańców Otwocka.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.