Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

21/07/2020 16:00

Zamknięte posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu
23 lipca 2020 r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.