Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

22/06/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu
25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Klubie „Smok” ul Warszawska 11/13
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (posiedzenie zamknięte, bez transmisji).
4.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Miasta Otwocka.
5.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za rok 2019.
6.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego realizowanego na terenie Miasta Otwocka w 2020 r.
7.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały
nr XXVIII/296/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Otwocka na lata 2020-2028”.
8.       Sprawy różne, wolne wnioski.
9.       Zakończenie obrad.