Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

14/05/2020

AKTUALIZACJA informacji o posiedzeniu komisji

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych będzie posiedzeniem zamkniętym w części dotyczącym punktu 3 i 4 porządku obrad.

Transmisja online komisji odbędzie się w dalszej części tej komisji, na której planowane jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2020 r.”

 

Posiedzenie - zamknięte Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku (ul. Szkolna 31).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 11 maja 2020r. Pana W.W.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.