Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

27/04/2020

Posiedzenie - zamknięte Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu
29 kwietnia 2020 r. (środa) o godzinie 09:00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku (ul. Szkolna 31).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.