Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

17/02/2020

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/140/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.