Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

12/02/2020

Posiedzenie - zamknięte Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.