Komisja Statutowa

Autor:

05/05/2016 16:15

odbędzie się w poniedziałek (09.05.br) o godz. 16:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Praca nad tekstem jednolitym Statutu Miasta Otwocka po wprowadzeniu zmian i poprawek.
  3. Sprawy rózne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.