Komisja Statutowa

Autor: Biuro Rady Miasta

05/07/2019 17:30

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. o godzinie 17:30 w miejscu: Budynek A, Aula Urzędu Miasta Otwocka

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Zaopiniowanie proponowanych projektów uchwał:
a)   projekt statutu miasta Otwocka
4.       Sprawy różne, wolne wnioski.
5.       Zakończenie obrad.