Komisja Statutowa

Autor: Administrator serwisu

16/02/2016 17:15

odbędzie się we wtorek (16.02.2016 r.) o godz. 17:15 w bud. C pok. 5A Urzedu Miasta Otwocka

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Uwagi i zatwierdzenie przez głosowanie zmian w załączniku nr 4 – rozdział I i II Statutu Miasta Otwocka, proponowanych na poprzednim posiedzeniu Komisji Statutowej.
  3. Analiza Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka – rozdział III – zmiany, wykreślenia, zatwierdzenie przez głosowanie.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.