Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porząku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

03/01/2017 16:00

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia 2017 r. o godz. 1600w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek posiedzenia komisji:

1.      Przyjęcie porządku posiedzenia.

2.      Omówienie  problemów związanych z nocną opieka zdrowotną w Otwocku.

3.      Omówienie pisma z dnia 02.09.2016  r. NSZZ „Solidarność” w sprawie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

4.      Zapytania i wolne wnioski.