Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

08/07/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r.; o godzinie 16:00 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2019 roku”.

4.       Sprawy różne, wolne wnioski.

5.       Zakończenie obrad.