Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

11/05/2018 17.15

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 14 maja 2018 r. o godz. 17.15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Omówienie i zaopiniowanie pisma Fundacji Wymarzona Odporność z dnia 24.04.2018 r.

3. Omówienie i zaopiniowanie pisma Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku z dnia 18.04.2018 r.

4. Omówienie i zaopiniowanie pisma Mieszkańców budynku OSM położonego przy ul. Pułaskiego 12a w Otwocku z dnia 09.04.2018 r.

5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały „w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.