Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

19/12/2016 17.00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek dn. 22 grudnia 2016 roku o godz. 17:00 w bud. C pok. 5 A.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Otwocku z dnia 21.11.2016 r. Nr dz.18283/16/DI;
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 12.12.2016 r. BFZ.042.8.2016
  4. Sprawy różne, wolne wnioski;
  5. Zakończenie obrad.