Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

09/11/2016 17.00

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 17 listopada 2016 roku o godz. 17:00 w bud. C pok. 5 A .

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 02.11.2016  dot. projektu programu profilaktycznego ”Świadectwo- nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy”;
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma mieszkańców ulicy Zygmunta dot. zmiany organizacji ruchu w ul. Zygmunta z uwzględnieniem bezpiecznego przejścia przez ul. Przewoską;          
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 24.10.2016 r. organizatorki akcji „nie bądź sknera kup pampera”;
  5. Sprawy różne, wolne wnioski;
  6. Zakończenie obrad.