Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

25/10/2016 18.00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 27 października 2016 roku o godz. 18:00 w bud. C pok. 5 A .

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze DKSiW-E-052-5-253/2016.
  3. Omówienie zgłoszonych wniosków do budżetu Miasta na 2017 r.
  4. Sprawyróżne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.