Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

13/07/2016 19:00

 posiedzenie Komisji wyjazdowej Spraw Społecznych, Zdrowia  i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 18 lipca 2016 r. o godz. 1900 w Sali parafialnej Kościoła Miłosierdzia Bożego przy ul. Ługi 58 A

 Proponowany porządek posiedzenia komisji:

1.        Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.        Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Ługi;
3.        Budowa nowych miejsc parkingowych w ul. Lecha i ul. Sikorskiego;
4.        Budowa ul. Danuty i ul. Ługi;
5.        W ramach budżetu obywatelskiego prośba o składanie propozycji inwestycji do realizacji na terenie osiedla i całego okręgu;
6.        Budowa drogi w ulicy Generalskiej na odcinku od Fildorfa do Danuty;
7.        Na etapie projektowania są drogi Sosnowskiego i Fildorfa na odcinku od Generalskiej do Sosnowskiego;
8.        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Otwocka Magdalena Nowak zabiega o budowę zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z obiektami rekreacyjnego naszego osiedla;
9.        W ramach budżetu obywatelskiego prośba o składanie propozycji inwestycji do realizacji na terenie osiedla i całego okręgu;
10.    Zapytania i wolne wnioski.
11.    Zakończenie obrad