Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

05/07/2016 16:00

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 7 lipca 2016 r. o godz. 1600w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

1.        Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.        Omówienie pism z dnia 24.06.2016 r. Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku.
3.        Omówienie wniosku z dnia 27.06.2016 r. Pana DK;
4.        Omówienie przedstawionego przez Prezydenta Miasta Otwocka projekt zagospodarowania terenu ul. Słowackiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Goldflama w zakresie remontu chodnika wraz z wykonaniem miejsc postojowych w ramach zadania budżetowego pn. „Remont chodników w ul. Słowackiego”.
5.        Omówienie i zaopiniowanie wniosku z dnia 01.06.2016. Pana Radnego Marka Leśkiewicza.
6.        Zapytania i wolne wnioski.
7.        Zakończenie obrad