Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

05/09/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 9 września 2019 r.; o godzinie 16:00 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Prezentacja najnowszych danych zdrowotnych i epidemiologicznych, a także podstawy prawne szczepień oraz licznych korzyści płynących z realizacji programów profilaktyki zdrowotnej przez organizatorów i parterów projektu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”
4.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu targowisk
w Otwocku.
5.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie partnerstwa
w projekcie PIERNIKOWANIE-ŚWIĄTECZNE POMAGANIE – Akcja na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek z Otwocka.
6.       Sprawy różne, wolne wnioski.
7.       Zakończenie obrad.