Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

20/08/2018

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 23 sierpnia 2018 r. o godz. 18:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  3. Zapoznanie się z pismem z dnia 23.07.2018 r. Stowarzyszenia Taxi Centrum dotyczącym ustawienia przenośnej toalety przy postoju taksówek ul. Karczewska.
  4. Zapoznanie się z pismem z dnia 10.08.2018 r. Chóru „Lira” dotyczącym dofinansowania wyjazdu na koncerty patriotyczne.
  5. Zapoznanie się z pismem z dnia 27.07.2018 r. Otwockiego Stowarzyszenia Aktywistów (OSA) dotyczącym projektu uchwały ws. przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta na rok  2019.
  6. Zapoznanie się pismem z dnia 10.08.2018 r. dotyczącym uporządkowania nieruchomości dz. ew. 102/2 obr. 22.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.