Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

22/05/2018 17.30

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 23 maja 2018 r. o godz. 17:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie pisma NSZZ „Solidarność” z dnia 24.04.2018 r. w sprawie pracowników, którzy nie zostali uwzględnieni w podwyżkach wynagrodzeń w roku 2018.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Miasta Otwocka  z dnia 30.04.2018 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie pisma Otwockiej Spółdzieli Mieszkaniowej  położonej przy ul. Andriollego w Otwocku z dnia 07.05.2018 r. dotyczącego wydania obiadów dla dzieci w czasie trwania zajęć klubowych w dniach od 25.06. do 13.07.2018 r.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.