Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

28/02/2018 16.15

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 05 marca 2018 r. o godz. 16.15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie pisma Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej.
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dn.08.02.2018 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w sprawie wynagrodzeń pracowników.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały z dn.03.01.2018 r. w sprawie przyjęcia programu „Rodzina N+” na terenie Miasta Otwocka.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.