Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

02/02/2018 16:15

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 05 lutego 2018 r. o godz. 16.15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 15.01.2018 r. Przedszkola Niepublicznego Sióstr Elżbietanek nr 2 w Otwocku.
  3. Rozpatrzenie pisma Nr. Dz. 560/18/DI z dnia 09.01.2018 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.
  4. Omówienie funkcjonowania świetlicy „Caritas” w Otwocku.
  5. Rozpatrzenie e-maila z dn. 29.01.2018r. nr. dz. 204/18/email.
  6. Rozpatrzenie e-maila z dn. 29.01.2018r. nr. dz. 205/18/email.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.