Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

20/06/2017 16:15

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca 2017 r. o godz. 16:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 31.05.2017 r. Nr Dz. 8943/17/DI w sprawie skrócenia czasu pracy barów przy ul. Karczewskiej.
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 01.06.2017 r. Nr Dz. 9028/17/DI w sprawie projektu i budowy kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi.
  4. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 05.06.2017 r. Nr Dz. 9253/17/DI Fundacji Dobra Przestrzeń.
  5. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 19.05.2017 r. Nr Dz. 4617/17/DP Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.