Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

26/04/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie pisma z dnia 18.04.2017 r. Nr Dz. 6572/17/DI Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Andriollego 43.
  3. Zakończenie obrad.