Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Gazeta Otwocka

19/04/2017 16:15

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia 2017 r. o godz. 16.15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych realizowanych na terenie Miasta Otwocka 2017 r.
  3. Omówienie  pisma z dnia 22.03.2017 r. Nr Dz. 5023/17/DI Otwockich Taksówkarzy.
  4. Omówienie  pisma z dnia 27.03.2017 r. Nr Dz. 2983/17/DP w sprawie konkurencji na rynku taksówek w Otwocku.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.